Några av de senaste
beställningarna

Nyhet!

  • Nya produkt

    Nya produkt

    Hejsan!
    Har du sett att nu kan du även få avspärrningsbanden med tryck.

    2022-11-21 08:10

Har du frågor?

Ditt meddelande har skickats
Ett fel uppstod, meddelandet skickades inte.

Lite mer om
Entréprodukter AB

Taktila Skyltar

(Blindskriftskyltar Skyltar för synsvaga eller Braile)

En taktil skylt är en skylt där bokstäverna är upphöjda i relief, så det finns möjlighet att känna bokstävernas utformning.

En skylt med punktskrift är en skylt där orden översatts till upphöjda punkter, så kallad punktskrift.

Punktskrift kan läsas av många synskadade eller synsvaga, och då punktskriften är internationell, gör den skylten tillgänglig även för turister eller andra som inte kan svenska.

Publika lokaler och allmänna platser behöver göras mer tillgängliga, vilket är en förutsättning för att kunna leva ett aktivt liv och vara delaktig i samhället

Med taktil skyltning erbjuder du en god service och stöd åt alla som vistas i dina lokaler

Taktila skyltar är skyltar som kan läsas av både seende och synskadade

Läs mer om regler kring taktila skyltar på boverket.se

Samtliga Taktila skyltar finns i två olika färgkombinationer:

Svart/Vit eller Vit/Svart

Har du frågor?

Ditt meddelande har skickats
Ett fel uppstod, meddelandet skickades inte.